25 november 2020: Martijn van Helvert: Christenvervolging en het Nederlandse Buitenlandbeleid

Op 25 november 2020 gaf Martijn van Helvert (CDA) in het kader van Red Wednesday voor onze stichting in de Sint Nicolaasbasiliek in Amsterdam zijn visie op het Nederlands buitenlandbeleid, in het bijzonder met het oog op christenvervolging. Hierbij presenteerde Van Helvert eveneens zijn initiatiefnota over christenvervolging die hij samen met Kees van der Staaij (SGP) en Joël Voordewind (Christenunie) zal indienen

Nederland kent een moeilijk omgang met deze problematiek. Er is, binnen het politieke debat, ideologische weerstand tegen het expliciet aankaarten van christenvervolging. Ook heeft Nederland soms te weinig oog voor de gevolgen van het Nederlands buitenlandbeleid voor minderheden. We moeten niet blind zijn voor de werkelijke machtsverhoudingen in de wereld, en voor het feit dat multilaterale verbanden, zoals de VN-mensenrechtenraad, voor veel ondemocratische landen instrumenten zijn in hun machtspolitiek.

In de initiatiefnota ‘Schapen tussen de wolven’ wordt daarom gepleit voor meer realisme en een minder ideologische houding: onze buitenlandpolitiek moet erop gericht zijn de toestand voor onze medemensen daadwerkelijk te verbeteren, en dan is voor naïviteit geen ruimte.

De toespraak van Martijn van Helvert

Dennis de Jong, oud-diplomaat en oud-Europarlementariër voor de SP, besprak verschillende punten waarvan hij dacht dat deze ook deel zouden moeten uitmaken van het Nederlands buitenlandbeleid.

Dennis de Jong reageerde op de initiatiefnota van Martijn van Helvert

De avond werd geopend door Mgr. Hendriks, bisschop van Haarlem-Amsterdam.

Mgr. Hendriks, bisscop van Haarlem-Amsterdam, opende de avond.

Diederik Boomsma heeft de aandacht gevestigd op het gebrek aan Godsdienstvrijheid in Nederland, een probleem dat reëler is dan veel mensen denken.

Diederik Boomsma sprak over de problemen van – in het bijzonder bekeerde – christenen in Amsterdam

Peter Broeders, directeur van Kerk in Nood sprak de aanwezigen toe via een videobooschap.

Martijn van Helvert (1978) is Tweedekamerlid en woordvoerder Buitenlandse Zaken namens het CDA. Hij zet zich in het bijzonder in voor Godsdienstvrijheid en voor vervolgde Christenen en andere religieuze minderheden. 

Dennis de Jong (1955) was tussen 2009 en 2019 lid van het Europees Parlement voor de SP. Voordien was hij ambtenaar en diplomaat. Hij promoveerde in 2000 aan de Universiteit Maastricht op een proefschrift getiteld “The freedom of thought, conscience and religion or belief in the United Nations”.