Netwerk oud

Tussen een proefballon en een doortimmerd idee zit een hele hoop denkwerk. Binnen de christendemocratie is genoeg talent aanwezig om dit denkwerk te verrichten, maar de omvang ervan maakt het redelijkerwijs onmogelijk voor een individu om dit alleen te doen.

Binnen het netwerk voor sociale christendemocratie werken we samen met verschillende experts om goede ideeën uit te werken tot bruikbare politieke plannen. We gaan daarbij voorbij aan de waan van de dag en kijken verder vooruit dan de eerstvolgende peiling, maar verliezen het politieke aspect niet uit het oog. Ideeën kunnen nog wel zo goed zijn, ze moeten ook politiek overtuigen, omdat ze anders tot niets leiden.

Voor de christendemocratie is de uitdaging op dit vlak groot. Anders dan de meeste andere politieke stromingen beschikken we niet over weinigzeggende, maar makkelijk klinkende soundbites (‘meer markt’, ‘meer overheid’, ‘meer vrijheid’, ‘voor de natuur, ‘meer solidariteit’) waarmee we onze fundamentele ideeën kunnen verkopen. De ideeën van het gematigde midden zijn, zoals Roger Scruton het ooit verwoordde, true but boring, en niet exciting but false, zoals die van sommige van onze opponenten.

Het is ons doel een zo groot mogelijk netwerk te organiseren van politieke geestverwanten, zodat we van de kennis en ervaring van velen kunnen putten om betere ideeën beter te formuleren. Daarbij gaat het niet noodzakelijk om wetenschappelijke deskundigheid. Waar het mis gaat in het onderwijs kan niet alleen beoordeeld worden door pedagogen of schoolbestuurders, maar juist ook door ervaringingsdeskundigen, zoals ouders en docenten. Een goed doortimmerd idee moet vanuit al deze verschillende perspectieven de toets van kritiek kunnen doorstaan.

Wil je een bijdrage leveren aan deze ideeënontwikkeling, stuur dan een e-mail naar netwerk@socialechristendemocratie.nl.